Architektura

Autorem projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego jest Pracownia Projektowa B. W. Architekci, która została założona w 1997 r.

Forma architektoniczna i kolorystyka podkreślają indywidualny charakter osiedla. Kameralne obiekty nie konkurują skalą z otaczającą zielenią, wtapiając się w parkowe otoczenie. Budynki "otwierają się" na południe, gdzie zaprojektowano balkony, zielone ogródki między budynkami i większe przeszklenia. Od północy przewidziano "surowe elewacje", z ograniczoną ilością otworów, stanowiące izolację od linii kolejowej.

Osiedle zostało zaprojektowane w sposób zapewniający wymaganą normami izolacyjność akustyczną od przebiegającej w pobliżu linii kolejowej. Materiały, z których wykonane są ściany zewnętrzne, okna, nawiewniki i dachy, wybrano zgodnie z wytycznymi analizy akustycznej, opracowanej na etapie projektowania. Dziedziniec między budynkami zdecydowano się osłonić od strony torów kolejowych ścianami betonowymi oraz konstrukcją metalową zaprojektowaną dla pnączy. Przewidziano wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, stanowiących dodatkową barierę akustyczną i przestrzenną.


Plan zagospodarowania terenu: